Algemene Voorwaarden Allianz Global Assistance bij PaulCamper

Verzekerde(n):

 • De verhuurder en de kentekenhouder van het voertuig dat is geboekt via het PaulCamperplatform waarbij het voertuig door de kentekenhouder ter beschikking wordt gesteld voor verhuur middels het platform van PaulCamper.nl.
 • Huurder van het voertuig dat door de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor verhuur middels het platform van PaulCamper.nl.

Definities

 • Alarmcentrale: alarmcentrale van Allianz Global Assistance.
 • Berging: vervoer van het voertuig naar de dichtstbijzijnde professionele hulpdienst.
 • Camper: een kampeervoertuig waarbij naast de bestuurderscabine een slaap- en kookgelegenheid aanwezig is.
 • Huurder: de particuliere persoon die een voertuig huurt via het PaulCamperplatform
 • Ongeval: een plotseling van buiten komende gebeurtenis waardoor het voertuig niet meer verder kan rijden.
 • Pech: elk mechanisch defect waardoor het voertuig of aanhangwagen niet meer verder kan rijden. Dit mechanisch effect heeft geen van buiten komende oorzaak (zoals bijvoorbeeld een botsing).
 • Professionele hulpdienst: een autobedrijf, garagebedrijf of andere door de alarmcentrale te bepalen hulpverlenende partij.
 • Stallen: het tijdelijk in bewaring geven van het voertuig.
 • Voertuig: een Camper met een Nederlands kenteken. Het totaal belast gewicht mag niet meer zijn dan 3.500 kg.
 • Verhuurder: de particuliere persoon die als kentekenhouder een eigen voertuig verhuurt via het PaulCamperplatform.
 • Woonplaats: de plaats waar je woont, zoals aan PaulCamper opgegeven. Voor bewoners van de Waddeneilanden, geldt het hele eiland als woonplaats.


Toelichting op de dekking

Welk voertuig is verzekerd?
Verzekerd zijn de voertuigen die voldoen aan de voorwaarden van deze verzekering en waarvan de gegevens aan het PaulCamperplatform zijn doorgegeven.

Waar is de verzekering geldig?
De verzekering is geldig in:

Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Fyrom (Macedonië),Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (met uitzondering van de Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje (met uitzondering van Canarische Eilanden en de Balearen), Tsjechië, Turkije (Europese deel), Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Let op:

 • Op Vlieland en Schiermonnikoog ben je niet verzekerd.
 • Voor deze verzekering mag je maximaal 120 aaneengesloten dagen in het buitenland zijn. Als dit meer is bent je niet verzekerd. Neem in dat geval tevoren contact op met PaulCamper.

Vanaf wanneer is het voertuig verzekerd?
De verzekering is geldig tijdens de overeengekomen huurperiode en gaat in op het moment dat de huurder met de auto wegrijdt.

Wat verwachten wij van je?
Zoals bij elke verzekering zijn er regels. Het is nodig dat je je daaraan houdt. Wij verwachten dat je:

 • bij pech direct contact opneemt (nummer in het overgaveprotocol);
 • op de voorstellen van de alarmcentrale reageert;
 • de juiste en noodzakelijke informatie geeft en jezelf op de hoogte stelt van relevante belangrijke informatie;
 • de aanwijzingen van de alarmcentrale opvolgt;
 • je aan de wet houdt;
 • al het mogelijke doet om schade te beperken;
 • datgene stuurt waarom gevraagd wordt;
 • je op een normale manier gedraagt. Dus niet agressief of onbehoorlijk richting de hulpverleners.

Let op:
Als je je niet aan de regels houdt kan het zijn dat hulp wordt geweigerd.

Wat is niet verzekerd?
Niet verzekerd is recht op hulp:

 • ontstaan door opzet, grove schuld of nalatigheid;
 • ontstaan door vandalisme, ongeval, diefstal of een poging daartoe;
 • ontstaan door deelname aan wedstrijden of voorbereidingen daarop;
 • ontstaan door rijden op een racebaan, een circuit of door deelname aan een evenement;
 • als het voertuig (ook) wordt gebruikt als taxi, ambulance of koeriersdienst;
 • als de totale massa van het voertuig plus (geladen) aanhanger meer is dan 3.500 kg;
 • als de bestuurder niet rijbevoegd is, door geen geldig rijbewijs, ontzegging rijbevoegdheid, onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen;
 • als het voertuig (ook) wordt gebruikt voor les, of vervoer van personen en goederen tegen betaling.

Ook niet verzekerd is:

 • Hulpverlening en kosten die worden gemaakt zonder toestemming van de alarmcentrale.
 • Hulpverlening die nodig is omdat het voertuig niet meer kan rijden, door:

  • het bevriezen van de brandstof;
  • tekort aan brandstof;
  • verlies of diefstal van de sleutels.
 • De kosten van de onderdelen en vloeistoffen die nodig zijn voor de reparatie.
 • Hulpverlening aan voertuigen die niet goed zijn onderhouden of voertuigen die niet voldoen aan de wettelijke eisen.
 • Bij vervangend vervoer worden niet vergoed: de kosten van de brandstof, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, aanvullende verzekeringen en de extra kosten door het niet op de juiste manier inleveren van de gehuurde auto. Kosten voor het brengen en ophalen van het vervangend vervoer door het verhuurbedrijf.
 • Hulp of vergoeding aan personen, ondernemingen, overheden en andere partijen aan wie dit niet is toegestaan, als gevolg van nationale of internationale afspraken (sanctielijsten).

Welke regels gelden er bij schade?

 • Bij schade moet zo snel mogelijk contact worden opgenomen (zie overdrachtsformulier).
 • De alarmcentrale zal naar alle redelijkheid de noodzakelijke hulp zo snel mogelijk verlenen. Dit gebeurt in goed overleg. Het is altijd mogelijk dat overheidsvoorschriften of andere omstandigheden dit onmogelijk maken.
 • Bij hulpverlening hoort de klant direct wat de alarmcentrale kan doen.
 • De alarmcentrale kan vragen bepaalde kosten voor te schieten.
 • De alarmcentrale is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van anderen.


Inhoud van de dekking

Bij pech, ongeval of diefstal binnen Nederland:

Let op
Hulpverlening bij pech is alleen verzekerd als het voertuig op het moment van de pech meer dan 50 kilometer verwijderd is van de gebruikelijke stallingsplaats van de eigenaar van het voertuig.

Hulp ter plaatse
Reparatie door een professionele hulpdienst op de plek zelf (als dat binnen een uur mogelijk is). Noodzakelijke kosten worden vergoed.

Berging
De kosten van het vervoer van het voertuig naar de dichtstbijzijnde professionele hulpdienst binnen een straal van 25 kilometer, of een op te geven adres in Nederland. Noodzakelijke kosten worden vergoed.

Stalling
De kosten van het stallen van het voertuig, tot vervoer mogelijk is. Noodzakelijke kosten worden vergoed.

Vervoer inzittenden
Het vervoer van de huurder, passagiers en hun bagage per openbaar vervoer naar een adres in Nederland. Meestal gebeurt dit samen met het vervoer van het voertuig. Of wanneer de kosten daarvoor lager zijn, een andere vorm van vervangend vervoer. De Alarmcentrale zal dit per situatie beoordelen. Noodzakelijke kosten worden vergoed danwel twee dagen vervangend vervoer in de vorm van een personenauto.

Als in overleg met de alarmcentrale voor vervoer naar een bus of treinstation, een taxi wordt ingeschakeld, dan wordt hiervoor maximaal € 25 vergoed.

Bijzonderheden
Bij pech aan het voertuig wordt een eventueel aangekoppelde aanhanger bij noodzakelijk transport ook meegenomen.

Ook wordt hulp verleend:

 • als de huurder verkeerde brandstof tankt. De kosten voor het uitpompen en afvoeren van de brandstof worden niet vergoed;
 • bij één lekke band;
 • als de huurder niet in het voertuig kan door defecte of kapotte sleutels of wanneer de sleutels in het voertuig zijn achtergelaten. Onder sleutels verstaan wij ook alle andere voorwerpen die zijn bedoeld om toegang tot het voertuig te krijgen;
 • als de accu leeg is als gevolg van het aanlaten van een stroomverbruiker van het voertuig en als gevolg daarvan het voertuig niet start.


Bij
pech, ongeval of diefstal buiten Nederland maar binnen Europa:

Let op
Hulpverlening bij pech is alleen verzekerd als het voertuig op het moment van de pech meer dan 50 kilometer verwijderd is van de gebruikelijke stallingsplaats van de eigenaar van het voertuig.

Hulp ter plaatse
Reparatie door een professionele hulpdienst op de plek zelf (als dat binnen een uur mogelijk is). Noodzakelijke kosten worden vergoed.

Berging
De kosten van het vervoer van het voertuig naar de dichtstbijzijnde professionele hulpdienst. Noodzakelijke kosten worden vergoed.

Stalling
De kosten van het stallen van het voertuig, tot vervoer mogelijk is.
Noodzakelijke kosten worden vergoed.

Repatriëring
Kan het voertuig niet binnen drie werkdagen gerepareerd worden? Dan wordt het voertuig teruggebracht naar Nederland. Zijn de kosten van repatriëring hoger dan de dagwaarde van het voertuig? Dan zorgen wij voor het opruimen van het voertuig.
Noodzakelijke kosten worden vergoed, tot maximaal de dagwaarde van het voertuig.

Inzittenden
Bij reparatie binnen drie werkdagen, maar niet op dezelfde dag, dan wordt vergoed: de hotelkosten (€ 60 p.p.p.n. maximaal 3 nachten)

Kan het voertuig niet binnen drie werkdagen gerepareerd worden? Dan wordt vergoed:

 • vervangend vervoer (maximaal 4 dagen in de vorm van een personenauto),

of

 • de hotelkosten (€ 60 p.p.p.n. maximaal 3 nachten).
 • het vervoer van de huurder, passagiers en hun bagage per openbaar vervoer naar een adres in Nederland. Meestal gebeurt dit samen met het vervoer van het voertuig. Noodzakelijke kosten worden vergoed.
 • of als de kosten daarvoor lager zijn, een andere vorm van vervangend vervoer. De Alarmcentrale zal dit per situatie beoordelen.

Als in overleg met de alarmcentrale voor het vervoer naar een bus of treinstation, een taxi wordt ingeschakeld, dan wordt maximaal € 50 vergoed.

Bijzonderheden
Bij pech aan het voertuig wordt een eventueel aangekoppelde aanhanger bij noodzakelijk transport ook meegenomen.

Ook wordt hulp verleend:

 • als de huurder verkeerde brandstof tankt. De kosten voor het uitpompen en afvoeren van de brandstof worden niet vergoed;
 • bij één lekke band;
 • als de huurder niet in het voertuig kan door defecte of kapotte sleutels of wanneer de sleutels in het voertuig zijn achtergelaten. Onder sleutels verstaan wij ook alle andere voorwerpen die zijn bedoeld om toegang tot het voertuig te krijgen;
 • als de accu leeg is als gevolg van het aanlaten van een stroomverbruiker van het voertuig en als gevolg daarvan het voertuig niet start.

Onderdelen
Opsturen van onderdelen voor noodzakelijke reparatie. Noodzakelijke kosten worden vergoed.

Vervangende chauffeur
Ter beschikking stellen van een vervangend chauffeur bij ziekte, ongeval of overlijden van de bestuurder zodat de camper naar Nederland terug gereden kan worden.