PaulCamper

De PaulCamper-verzekering

Voor huurders:

Iedere bij PaulCamper gehuurde camper is verzekerd via de automatische verzekering van de Allianz, of via de eigen verzekering van de verhuurder met verhuurmodule.

De verzekeringspremie maakt deel uit van de huurprijs. De verzekeringsdekking begint automatisch zodra je reis begint en het huurbedrag is voldaan. Veroorzaak je tijdens de huurperiode schade met je gehuurde camper of aan een camper, dan valt dit onder de Algemene Voorwaarden van het uitgebreide verzekeringspakket van Allianz. Je betaalt dan het bedrag aan eigen risico per schade gebeurtenis in de door jou gekozen hoogte.

Het eigen risico bedrag per schade gebeurtenis is het bedrag dat je als verzekerde, huurder, bij schades zelf betaalt. De hoogte van het eigen risico bedrag per schade gebeurtenis vind je in de boekingsdetails en in de boekingsbevestiging van je boeking.

Voorwaarden

Je kunt een camper met Allianz verzekering huren, wanneer je

 • 23 jaar of ouder bent
 • niet ouder dan 75 jaar bent
 • minimaal 3 jaar een rijbewijs hebt (uitgiftedatum klasse B is bepalend)
 • een op jouw naam gestelde bankrekening hebt en gebruikt.

Sommige verhuurders hanteren voor het huren van hun campers strengere eisen voor leeftijd en het bezit van een rijbewijs of beperken het reisgebied tot bepaalde Europese landen. De huurvoorwaarden voor ieder voertuig vind je in het betreffende camperprofiel.

Verzekeringsomvang

De Allianz verzekeringsdekking omvat ten minste:

WA: dekt schades, die je als huurder bij anderen veroorzaakt.

+

Beperkt Casco dekking: dekt schades veroorzaakt door diefstal, steenslag, onweer et cetera.

+

Allrisk (Volledig Casco dekking): dekt schades aan de camper bij door de huurder veroorzaakte ongevallen. 

+

Road Assistance: 24/7 pechhulp, in heel Europa bij pech of ongeval. Inclusief pechhulp of afsleepkosten, berging bij ongeval, voortzetting van de reis of terugreis bij uitval van het voertuig.

Wanneer de camper die je wil huren is verzekerd via de speciale aanvullende verzekering van Allianz, kun je tegen betaling bij het boeken van de camper de hoogte van je eigen risico terugbrengen naar € 250 per schade gebeurtenis.

Let op: Het eigen risico bedrag per schadegebeurtenis is het bedrag dat je als verzekerde, huurder, bij schades zelf betaalt. De hoogte van het eigen risico bedrag per schadegebeurtenis vind je in de boekingsdetails en in de boekingsbevestiging van je boeking.

Bij het boeken van een gereduceerd eigen risico per schadegebeurtenis, blijft de borgsom voor de verhuurder onveranderd. Je verlaagd met de extra verzekering dus alleen het eigen risico per schadegebeurtenis.

In geval van schade

Wanneer je met een door Allianz verzekerde camper tijdens de huurperiode schade veroorzaakt of een ongeval hebt, dan word je geholpen:

 • Noodhulp in geval van pech wordt geleverd door de Assistance Centrale van de verzekering; het telefoonnummer vind je in het overdrachtsformulier en wordt je door de verhuurder meegedeeld.
 • Meld je bij je verhuurder voor kleine schades. Die regel je het beste in het directe contact.
 • Ook in geval van schade wordt je ondersteund bij de afwikkeling; het telefoonnummer vind je in het overdrachtsformulier en wordt je door de verhuurder meegedeeld.
 • Wij helpen je met vragen over de verzekeringsdekking.

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsdetails van een voertuig vind je op het profiel van het voertuig onder ‘Huurvoorwaarden voor…’ en worden ook weergegeven tijdens het boekingsproces.

Bij alle particuliere voertuigen zonder eigen verzekering voor de verhuur, gelden de bijzondere voorwaarden van de PaulCamper-verzekering met de Allianz Nederland Schadeverzekering. Lees meer over de Allianz-voorwaarden

Hier vind je de Algemene Voorwaarden van Allianz Global Assistance voor ongeval- en pechhulp.

Je hebt nog vragen?

Heb je vragen over de huur? Bekijk dan hier de meest gestelde vragen van dit moment.

Liever even bellen of mailen? Neem dan contact op met Kim via [email protected] of van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 u en 17.00 u via 085 888 2844. 

Voor verhuurders:

Ieder via PaulCamper verhuurd voertuig moet natuurlijk verzekerd zijn.

Verzekeringsdekking

Wij vinden een uitgebreide dekking voor onze campers belangrijk. De verzekeringsdekking moet minimaal omvatten:

WA: dekt schades, die je als huurder bij anderen veroorzaakt.

+

Beperkt Casco dekking: dekt schades veroorzaakt door diefstal, steenslag, onweer et cetera.

+

Allrisk (Volledig Casco dekking): dekt schades aan de camper bij door de huurder veroorzaakte ongevallen. 

+

Road Assistance: 24/7 pechhulp, in heel Europa bij pech of ongeval. Inclusief pechhulp of afsleepkosten, berging bij ongeval, voortzetting van de reis of terugreis bij uitval van het voertuig.

Verzekeringsmogelijkheden

Je verhuurt je voertuig particulier met een aanvullende verzekering.

Dit kan wanneer je in jouw eigen verzekering een speciale module hebt die verhuur van je voertuig dekt. Deze module omvat ten minste een allrisk component en een pechhulp dekking. Een goed voorbeeld hiervan is de NKC.

Je verhuurt je voertuig via de verzekering van Allianz Nederland Schadeverzekering.

PaulCamper heeft voor de verhuurders die de verhuur nog niet hebben afgedekt een speciale aanvullende verzekering bij de Allianz Nederland Schadeverzekering ontwikkeld. Die functioneert heel eenvoudig: wij activeren de verhuur-verzekeringsdekking automatisch, per nacht voor de huurperiode. Je eigen camperverzekering hoef je hiervoor niet te veranderen, deze blijft als basisverzekering voor je camper van kracht voor eigen gebruik.

Jouw huurder betaalt deze PaulCamper aanvullende verzekering omdat deze deel uitmaakt van de huursom. Jij en je huurder ontvangen een bevestiging van de verzekering in de boekingsbevestiging respectievelijk huurovereenkomst. De verzekeringsdekking treedt automatisch in werking nadat de huurder zijn huur heeft betaald en aan zijn reis begint.  

Deze verzekering garandeert een uitgebreide dekking door de Allianz Nederland Schadeverzekering:

  • Allrisk dekking voor schades die de huurder aan je camper veroorzaakt inclusief schades bij afwezigheid, bijvoorbeeld wanneer iemand anders de geparkeerde camper beschadigt en verdwijnt;
  • aanvullend WA-casco met dekking tegen diefstal, steenslag, onweer, et cetera.
 • Daarnaast is er de Road Assistance voor Europa met 24/7-noodgevallen ondersteuning voor je huurder en regelingen voor het wegslepen, berging bij ongeval en de terugreis voor de huurder bij schade aan het voertuig.

Bij schades tijdens de verhuur vergoedt onze uitgebreide aanvullende verzekering bij voorrang. Dit betekent voor jou: je eigen basisverzekering loopt tijdens de huurperiode weliswaar gewoon door, maar in geval van schade bij verhuur, wordt onze aanvullende verzekering aangesproken, zodat je no claim bij je eigen basisverzekering in stand blijft.

Bij WA-casco schades geldt bij onze aanvullende verzekering een eigen risico van € 1000 per schadegebeurtenis, dat in geval van schade door de huurder wordt betaald. Wij stellen de huurder bij het boeken in de gelegenheid om tegen betaling het eigen risico terug te brengen naar € 250 per schadegebeurtenis.

Bij het boeken van een gereduceerd eigen risico per schadegebeurtenis, blijft de borgsom voor jou als verhuurder onveranderd. De huurder verlaagd met de extra verzekering dus alleen het eigen risico per schadegebeurtenis.

Wat kost me de aanvullende Allianz Nederland Schadeverzekering?

De premie van de aanvullende verzekering wordt automatisch berekend door ons boekingssysteem; voor jouw camper en voor de duur van de boeking. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van het type camper en van de door jou vastgelegde huurprijs.

Wanneer je hier je camper registreert, toont het systeem op grond van het type van je camper en de door jou bepaalde huurprijs, transparant de betreffende kosten voor de verzekering.

Het gebruik van de aanvullende verzekering van de Allianz kost je overigens geen activeringskosten, geen jaarlijkse bijdrage en vereist geen opzegging. Je camper wordt automatisch verzekerd voor de verhuurde dagen.

Voorwaarden

Je kan gebruik maken van de aanvullende Allianz Nederland Schadeverzekering, als je camper:

 • Een als kampeervoertuig gebruikte personenwagen/caravan is (hiervoor dient er buiten een bestuurderscompartiment een slaap- en kookgelegenheid te bestaan) met minder dan 9 zitplaatsen (inclusief de bestuurdersplaats).
 • Als particuliere auto geregistreerd: Het voertuig staat op naam van de verhuurder, of de verhuurder bezit een volmacht van de eigenaar, houder of leasemaatschappij om het kampeervoertuig particulier te verhuren.
 • Een Nederlands kenteken heeft, verkeersveilig is (geldige APK).
 • Maximaal toegestaan gewicht 3500 kg.
 • Particulier verzekerd zonder eigen verhuurdekking.
 • Geen maximum aan nieuwwaarde, echter in het geval van gedekte schade bedraagt de maximale vergoeding per voertuig en per gebeurtenis € 100.000.

Lees meer over de Allianz-voorwaarden.

Hier vind je de Algemene Voorwaarden van de Allianz Global Assistance voor ongeval- en pechhulp.

Je hebt nog vragen?

Heb je vragen over de verhuur? Bekijk dan hier de meest gestelde vragen van dit moment. 

Liever even bellen of mailen? Neem dan contact op met Kim via [email protected] of van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 u en 17.00 u via 085 888 2844.