Verzekeringen

Voor huurders:

Kampeervoertuigen kunnen op verschillende manieren verzekerd zijn. De verhuurder bepaalt welke verzekering van toepassing is. Op elk camperprofiel vind je informatie over hoe elk voertuig verzekerd is. De verzekeringspremie maakt deel uit van de huurprijs. De verzekeringsdekking begint automatisch zodra je reis begint en het huurbedrag is voldaan.

Verzekeringsomvang

Hoe is de camper of caravan verzekerd?

Het kampeervoertuig kan op de volgende manieren verzekerd zijn:

 1. Via de PaulCamper verzekering bij Allianz verzekerd.
  Elk voertuig dat via deze verzekering verzekerd is, is op de volgende manier verzekerd: WA + beperkt casco + volledig casco (allrisk) + pechhulp. Bij een voertuig dat via de PaulCamper verzekering via Allianz is verzekerd, heb je tijdens de boekingsprocedure de mogelijkheid om het eigen risico per schadegeval te verlagen naar €250,-.
 2. Via de eigen verzekering van de verhuurder. Wanneer de verhuurder zelf een verzekering heeft afgesloten kan het voertuig zoals onderstaande dekkingen verzekerd zijn.

Campers:

 • WA + beperkt casco + volledig casco (allrisk) + pechhulp
 • WA + beperkt casco + pechhulp
 • WA + pechhulp

Caravans:

 • WA + beperkt casco + volledig casco (allrisk) + pechhulp
 • WA + beperkt casco + pechhulp
 • WA + pechhulp
 • Pechhulp

Indien de caravan is gekoppeld aan de auto, is de caravan is automatisch meeverzekerd via de WA-verzekering van het trekkende voertuig.

Wat betekenen de verschillende dekkingen?

 • WA: dekt schades die je als huurder bij anderen veroorzaakt.
 • Beperkt casco: dekt schades veroorzaakt door diefstal, steenslag, onweer, etc.
 • Volledig casco: ook wel allrisk genoemd, dekt schades aan de camper bij door de huurder veroorzaakte ongevallen.
 • Pechhulp: hulp bij pech onderweg of bij een ongeval.

Wat houdt het eigen risico in?

Het eigen risico kan op 2 manieren worden bepaald:

 1. Hoogte eigen risico bij allrisk verzekering:
  de hoogte van het eigen risico is het eigen risico per schade gebeurtenis binnen de verzekeringsdekking, vastgesteld door de verzekeraar.
 2. Hoogte eigen risico bij geen allrisk verzekering:
  De verhuurder stelt een maximum eigen risicobedrag van de huurder in per schade gebeurtenis. Alle schade die het eigen risicobedrag van de huurder overschrijdt, is dan voor rekening van de verhuurder. Het eigen risicobedrag dat de verhuurder kan instellen is maximaal €1500,- per schade gebeurtenis.

Voorwaarden

De huurvoorwaarden voor ieder voertuig vind je in het betreffende camperprofiel.

Je kunt een camper met Allianz verzekering huren, wanneer je:

 • 23 jaar of ouder bent
 • niet ouder dan 75 jaar bent
 • minimaal 3 jaar een rijbewijs hebt (uitgiftedatum klasse B is bepalend)
 • een op jouw naam gestelde bankrekening bezit en gebruikt

Sommige verhuurders hanteren voor het huren van hun campers strengere eisen voor leeftijd en het bezit van een rijbewijs, of beperken het reisgebied tot bepaalde Europese landen. Kijk voor meer informatie op het camperprofiel of neem contact op met de verhuurder.

In geval van schade

Ook in geval van schade wordt je ondersteund bij de afwikkeling. Neem altijd contact op met ons bij vragen. Zorg ervoor dat je altijd de contactgegevens van de verhuurder bij de hand hebt om bij schade direct contact met de verhuurder op te nemen.

 • Neem direct contact op met de verhuurder in geval van schade om de vervolgstappen te bespreken.
 • Wanneer het (tijdelijk) niet mogelijk is om verder te rijden, neem contact op met pechhulp. Het telefoonnummer voor pechhulp vind je op het overdrachtsformulier. Overleg met de pechhulpdienst en houd je verhuurder op de hoogte.
 • Neem contact op met de politie indien nodig en zorg ervoor dat het proces-verbaal opgestuurd wordt naar de verhuurder.
 • Vul het schadeformulier in.
 • Moet de camper verplaatst worden? Maak eerst foto’s van de situatie en de schade. Maak ook foto’s van eventuele andere voertuigen.
 • Controleer bij terugkomst samen met de verhuurder het voertuig. Maak indien nodig extra foto’s van de schade.
 • Vul samen met de verhuurder het overdrachtsformulier in. Noteer op het formulier dat er schade is ontstaan, wat voor schade het is en waar de schade zich aan het voertuig bevindt.
 • Zorg ervoor dat je alle foto’s en nodige informatie tijdens de overdracht overdraagt aan de verhuurder. Deze informatie heeft de verhuurder nodig om de schade in te dienen bij de verzekering.

Verzekeringsvoorwaarden

Op het camperprofiel vind je informatie over de verzekeringsdekking. De verzekeringspremie maakt deel uit van de huurprijs. De verzekeringsdekking begint automatisch zodra je reis begint en het huurbedrag is voldaan.

Verzekerd via PaulCamper bij Allianz

Is je kampeervoertuig verzekerd via de PaulCamper verzekering bij Allianz?
Lees hier meer over de Allianz-voorwaarden
Hier vind je de Algemene Voorwaarden van Allianz Global Assistance voor ongeval- en pechhulp.

Verzekerd via de eigen verzekering van de verhuurder

Is je kampeervoertuig verzekerd via de eigen verzekering van verhuurder?
Neem contact op met de verhuurder van het voertuig voor meer informatie over de verzekering en over het eigen risico. Je neemt contact op met de verhuurder door op het camperprofiel een vrijblijvende aanvraag te doen.

Voorwaarden eigen risico wanneer het voertuig niet volledig casco verzekerd is

Indien een verhuurder een eigen verhuurverzekering heeft afgesloten zonder volledig casco dekking, dient de verhuurder vooraf een eigen risico voor de huurder in te stellen tot een maximaal bedrag van €1500,- per schade gebeurtenis. Alle schade die het eigen risico van de huurder overschrijdt, is voor rekening van de verhuurder. Uitgezonderd zijn opzet of grove roekeloosheid, toerekenbaar tekortschieten, ernstige nalatigheid, of onrechtmatige gedragingen van huurder. Dit kan o.a. op onderstaande gronden worden vastgesteld:

 • Huurder gaat naar andere landen dan is toegestaan op grond van de verzekeringspapieren en/of de huisregels van de eigenaar.
 • Huurder overtreedt de huisregels zoals deze vermeld staan in de huurvoorwaarden en in het overdrachtsformulier.
 • Huurder verhuurt het voertuig onder aan derden (onderverhuur).
 • Huurder negeert waarschuwingslampjes van het voertuig.
 • Huurder wijzigt het reisgezelschap zonder de eigenaar en PaulCamper daarover schriftelijk te informeren.
 • Huurder verduistert het voertuig.
 • Huurder verkoopt het voertuig.
 • Huurder gebruikt het voertuig voor illegale doeleinden.
 • Huurder is nalatig is geweest bij het beheer van het voertuig.
 • Huurder vertoont roekeloos rijgedrag met het voertuig.
 • Inbeslagname van het gehuurde door politie of justitie, omdat naar de mening van de overheidsinstantie door de huurder een misdrijf of overtreding is begaan.

In geval van meerdere schade gebeurtenissen binnen één boeking wordt het aantal schade gebeurtenissen, en daarmee dus ook het bedrag voor eigen rekening overeengekomen tussen verhuurder en huurder. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, dient de verhuurder als geldschieter en wordt door een neutrale schade-inspecteur de omvang van de schade bepaald.

Indien de huurder niet akkoord gaat met de hoogte van de reparatiekosten, kan de huurder de kosten laten verifiëren door een onafhankelijke schade-expert. De huurder dient hiervoor – binnen 48 uur na vaststelling van de kosten door de verhuurder – de verhuurder en PaulCamper op de hoogte stellen. Indien het verschil tussen de hoogte van de schade zoals opgegeven door de verhuurder en zoals bepaald door de onafhankelijke schade-expert minder dan € 50,- euro bedraagt, zijn de kosten van de schade-expert voor rekening van de huurder. Indien de hoogte van de schade meer dan € 50,- verschilt, zijn de kosten van de onafhankelijke schade-expert voor rekening van de verhuurder. Indien de onafhankelijke schade-expert voor het vaststellen van de reparatiekosten extra foto’s van de schade nodig heeft waarop de schade duidelijk zichtbaar is, dient de verhuurder deze binnen 5 werkdagen ter beschikking te stellen aan de schade-expert. Indien dit niet binnen de gestelde termijn gebeurt, vervalt het recht op een schadevergoeding voor de verhuurder.

Je hebt nog vragen?

Heb je vragen over de huur? Bekijk dan hier de meest gestelde vragen van dit moment.

Liever even bellen of mailen? Neem dan contact op met Kim via [email protected] of van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 u en 17.00 u via 085 888 2844. 

 

Voor verhuurders:

Ieder via PaulCamper verhuurd voertuig moet natuurlijk verzekerd zijn.

Verzekeringsdekking

Veiligheid vinden we heel erg belangrijk.

Bij PaulCamper willen we de beste verhuurervaring creëren. Daarom willen we dat je optimaal, allrisk verzekerd bent inclusief 24/7 pechhulp. Een allrisk verzekering dekt de meest voorkomende schade, zoals wanneer je huurder ergens tegenaan botst. Beschik je al over een verhuurverzekering, maar heb je geen allrisk dekking met pechhulp? Dan raden we je aan om je verzekeringsmaatschappij te bellen en je camper aanvullend te verzekeren.

Via PaulCamper verzekerd bij Allianz

PaulCamper biedt een speciale aanvullende verzekering aan via Allianz met de best mogelijke dekking voor schade en pechhulp. De dekking voor campers en caravans omvat:

 • WA
 • Beperkt casco
 • Volledig casco
 • 24/7 Pechhulp

Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade gebeurtenis voor caravans en campers.
De huurder heeft tijdens het doen van een aanvraag de mogelijkheid om tegen meerprijs het eigen risico te verlagen tot € 250 per schade gebeurtenis.

Eigen verhuur verzekering

Heb je een eigen verhuurverzekering afgesloten? Om via PaulCamper je kampeervoertuig voor verhuur aan te kunnen bieden, dient het voertuig op een van de volgende manieren gedekt te zijn.

Campers:

 • WA + beperkt casco + volledig casco (allrisk) + pechhulp in Europa
 • WA + beperkt casco + pechhulp in Europa
 • WA + pechhulp in Europa

Je bent verplicht om minimaal een WA verzekering voor verhuur en pechhulp in Europa dekking te hebben om je camper te kunnen verhuren.

Caravans:

 • WA + beperkt casco + volledig casco (allrisk) + pechhulp in Europa
 • WA + beperkt casco + pechhulp in Europa
 • WA + pechhulp in Europa
 • Pechhulp in Europa

Je caravan is automatisch meeverzekerd via de WA-verzekering van het trekkende voertuig indien de caravan is gekoppeld aan de auto. Je bent verplicht om minimaal een pechhulp dekking in Europa voor verhuur te hebben om je caravan te kunnen verhuren.
Let op! In verband met de verzekering is het voor Nederlandse caravan eigenaren alleen mogelijk om de caravan te verhuren aan bestuurders van een trekkend voertuig met een Nederlands kenteken.

Wat betekenen de verschillende dekkingen?

 • WA: dekt schades die je als huurder bij anderen veroorzaakt.
 • Beperkt casco: dekt schades veroorzaakt door diefstal, steenslag, onweer, etc.
 • Volledig casco: ook wel allrisk genoemd, dekt schades aan de camper bij door de huurder veroorzaakte ongevallen.
 • Pechhulp: hulp bij pech onderweg of bij een ongeval.

Verzekeringsmogelijkheden

Via PaulCamper verzekerd bij Allianz

Bij PaulCamper willen we de beste verhuurervaring creëren. Daarom willen we dat je optimaal, allrisk verzekerd bent inclusief 24/7 pechhulp. Een allrisk verzekering dekt de meest voorkomende schade, zoals wanneer je huurder ergens tegenaan botst.

PaulCamper biedt een speciale aanvullende verzekering aan via Allianz met de best mogelijke dekking voor schade en pechhulp. Die functioneert heel eenvoudig: wij activeren de verhuur-verzekeringsdekking automatisch, per nacht, gedurende de huurperiode. Je eigen camperverzekering hoef je hiervoor niet te veranderen. Deze blijft als basisverzekering voor je camper van kracht voor eigen gebruik.

Deze verzekering garandeert een uitgebreide dekking door de Allianz Nederland Schadeverzekering:

 • WA: dekt schades, die je als huurder bij anderen veroorzaakt.
 • Beperkt casco: dekt schades veroorzaakt door diefstal, steenslag, onweer, etcetera.
 • Volledig casco (allrisk): dekt schades aan de camper bij door de huurder veroorzaakte ongevallen.
 • Road Assistance: 24/7 hulp in het Europesche dekkingsgebied bij pech of ongeval. Inclusief pechhulp of afsleepkosten, berging bij ongeval, voortzetting van de reis of terugreis bij uitval van het voertuig.

Bij schade tijdens de verhuur vergoedt onze uitgebreide aanvullende verzekering bij voorrang. Dit betekent voor jou: je eigen basisverzekering loopt tijdens de huurperiode weliswaar gewoon door, maar in geval van schade tijdens verhuur, wordt de PaulCamper verzekering aangesproken. Zo blijft de no claim bij je eigen basisverzekering in stand.

Bij schade die binnen de verzekeringsdekking valt, geldt een eigen risico van € 1000 per schade gebeurtenis. Wij stellen de huurder bij het boeken in de gelegenheid om tegen betaling het eigen risico terug te brengen naar € 250 per schade gebeurtenis. Bij het boeken van een gereduceerd eigen risico per schade gebeurtenis, blijft de borgsom voor jou als verhuurder onveranderd. De huurder verlaagt met de extra verzekering dus alleen het eigen risico per schade gebeurtenis.

Wat kost de aanvullende Allianz Nederland Schadeverzekering?

De premie van de aanvullende verzekering wordt automatisch berekend door ons boekingssysteem; voor jouw camper en voor de duur van de boeking. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van het type camper en van de door jou vastgelegde huurprijs. Wanneer je op PaulCamper.nl je camper registreert, toont het systeem op grond van het type camper en de door jou bepaalde huurprijs, de betreffende kosten voor de verzekering op een transparante manier.

Het gebruik van de aanvullende verzekering van de Allianz kost je overigens geen activeringskosten, geen jaarlijkse bijdrage en vereist geen opzegging. Je camper wordt automatisch verzekerd voor de verhuurde dagen. Ideaal!

Verhuren met een eigen verhuurverzekering

Beschik je al over een verhuurverzekering, maar heb je geen allrisk casco dekking met pechhulp? Dan raden we je aan om je verzekeringsmaatschappij te bellen en je camper aanvullend te verzekeren. Je kunt je camper voor verhuur verzekeren via o.a. NKC, Spitz of Aveco. Caravans kun je o.a. bij Unigarant verzekeren.

Indien je besluit om je voertuig te verhuren zonder allrisk dekking, ben je niet verzekerd voor de meest voorkomende soorten schade. Om kleine schade te dekken, kun je vervolgens beslissen hoeveel eigen risico je huurder moet betalen per schade gebeurtenis. LET OP! Alle schade die het eigen risico van je huurder overschrijdt, is dan voor eigen rekening.

Je kunt het eigen risico van de huurder tot maximaal € 1500,- per schade gebeurtenis kiezen.* Dit betekent dat de huurder verantwoordelijk is voor de kosten tot € 1500,- per schade gebeurtenis en dat de kosten boven dit gekozen bedrag voor jouw rekening zijn.

Je verzekeringsdekking tijdens verhuur moet minimaal omvatten:
Campers: WA + pechhulp
Caravans: pechhulp

* In geval van meerdere schade gebeurtenissen binnen één boeking, wordt het aantal schade gebeurtenissen en daarmee dus ook het bedrag voor eigen rekening, overeengekomen tussen jou en je huurder. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, dient de verhuurder als geldschieter en wordt door een neutrale schade-inspecteur de omvang van de schade bepaald.

Hoe wordt het eigen risico bepaald?

Het eigen risico kan op 2 manieren worden bepaald:

 1. Hoogte eigen risico bij allrisk verzekering:
  de hoogte van het eigen risico is het eigen risico per schade gebeurtenis binnen de verzekeringsdekking, vastgesteld door de verzekeraar.
 2. Hoogte eigen risico bij geen allrisk verzekering:
  De verhuurder stelt een maximum eigen risicobedrag van de huurder in per schade gebeurtenis. Alle schade die het eigen risico van de huurder overschrijdt, is dan voor rekening van de verhuurder. Het eigen risico dat een verhuurder kan instellen is maximaal €1500,- per schade gebeurtenis.

Veranderen van verzekering en/of verzekeringsdekking

Besluit je van verzekering en/of verzekeringsdekking te veranderen? Neem dan direct contact met ons op om een nieuw camperprofiel aan te maken. Vervolgens kun je de ingangsdatum van je nieuwe verzekering laten ingaan op de dag na je laatste vastgelegde boekingsperiode.

Voorwaarden

Via PaulCamper verzekerd bij Allianz

Wanneer je je camper registreert, komt je voertuig in aanmerking voor de aanvullende Allianz Nederland Schadeverzekering als je camper:

 • Een als kampeervoertuig gebruikte personenwagen/caravan is (hiervoor dient er buiten een bestuurderscompartiment een slaap- en kookgelegenheid te bestaan) met minder dan 9 zitplaatsen (inclusief de bestuurdersplaats).
 • Als particuliere auto geregistreerd is: het voertuig staat op naam van de verhuurder, of de verhuurder bezit een volmacht van de eigenaar, houder of leasemaatschappij om het kampeervoertuig particulier te verhuren.
 • Een Nederlands kenteken heeft, verkeersveilig is (geldige APK).
 • Een maximaal toegestaan gewicht heeft van 3500 kg.
 • Is verzekerd zonder eigen verhuurdekking.
 • Een maximaal toegestane dagwaarde heeft van €100.000,-.

Lees meer over de Allianz-voorwaarden.
Hier vind je de Algemene Voorwaarden van de Allianz Global Assistance voor ongeval- en pechhulp.

Eigen verhuur verzekering

Wanneer je beschikt over een eigen verhuurverzekering, dient de verzekering particuliere verhuur toe te staan en omvat de verzekeringsdekking minimaal:
Campers: WA + pechhulp in Europa
Caravans: pechhulp in Europa

Indien dit niet correct is ingevuld, of het kampeervoertuig is bij aanvang van de huurperiode niet minimaal verzekerd volgens bovenstaande voorwaarde, dan is de verhuurder aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten jegens de huurder en PaulCamper. Voor rekening van de huurder komt maximaal het eigen risico per schade gebeurtenis. Alle schade die het eigen risico van de huurder overschrijdt, is voor rekening van de verhuurder.

Schade en pech tijdens verhuur van je kampeervoertuig dek je als verhuurder af met een allrisk verzekering inclusief pechhulp. Indien een voertuig niet allrisk gedekt is, dien je als verhuurder vooraf een eigen risico voor de huurder in te stellen tot een maximaal bedrag van €1500,- per schadegeval. Alle schade die het eigen risico van de huurder overschrijdt, is voor rekening van de verhuurder. Uitgezonderd zijn opzet of grove roekeloosheid, toerekenbaar tekortschieten, ernstige nalatigheid, of onrechtmatige gedragingen van huurder. Dit kan o.a. op onderstaande gronden worden vastgesteld:

 • Huurder gaat naar andere landen dan is toegestaan op grond van de verzekeringspapieren en/of de huisregels van de eigenaar.
 • Huurder overtreedt de huisregels zoals deze vermeld staan in de huurvoorwaarden en in de overdrachtsformulieren.
 • Huurder verhuurt het voertuig onder aan derden (onderverhuur).
 • Huurder negeert waarschuwingslampjes van het voertuig.
 • Huurder wijzigt het reisgezelschap zonder de eigenaar en PaulCamper daarover schriftelijk te informeren.
 • Huurder verduistert het voertuig.
 • Huurder verkoopt het voertuig.
 • Huurder gebruikt het voertuig voor illegale doeleinden.
 • Huurder is nalatig is geweest bij het beheer van het voertuig.
 • Huurder vertoont roekeloos rijgedrag met het voertuig.
 • Inbeslagname van het gehuurde door politie of justitie, omdat naar de mening van de overheidsinstantie door de huurder een misdrijf of overtreding is begaan.

In geval van meerdere schade gebeurtenissen binnen één boeking wordt het aantal schadegevallen, en daarmee dus ook het bedrag voor eigen rekening overeengekomen tussen verhuurder en huurder. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, dient de verhuurder als geldschieter en wordt door een neutrale schade-inspecteur de omvang van de schade bepaald.

Indien de huurder niet akkoord gaat met de hoogte van de reparatiekosten, kan de huurder de kosten laten verifiëren door een onafhankelijke schade-expert. De huurder dient hiervoor – binnen 48 uur na vaststelling van de kosten door de verhuurder – de verhuurder en PaulCamper op de hoogte stellen. Indien het verschil tussen de hoogte van de schade zoals opgegeven door de verhuurder en zoals bepaald door de onafhankelijke schade-expert minder dan € 50,- euro bedraagt, zijn de kosten van de schade-expert voor rekening van de huurder. Indien de hoogte van de schade meer dan € 50,- verschilt, zijn de kosten van de onafhankelijke schade-expert voor rekening van de verhuurder. Indien de onafhankelijke schade-expert voor het vaststellen van de reparatiekosten extra foto’s van de schade nodig heeft waarop de schade duidelijk zichtbaar is, dient de verhuurder deze binnen 5 werkdagen ter beschikking te stellen aan de schade-expert. Indien dit niet binnen de gestelde termijn gebeurt, vervalt het recht op een schadevergoeding voor de verhuurder.

Je hebt nog vragen?

Heb je vragen over de verhuur? Bekijk dan hier de meest gestelde vragen van dit moment. 

Liever even bellen of mailen? Neem dan contact op via [email protected] of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 u en 13.00 u via 085 888 2844.

Financier jouw camper en verdien geld met de verhuur

Vind uit hoeveel jij kunt verdienen